//-->


MatematikNesli.Tr.Gg || Her Çocuk Matematik Öğrenebilir!

Geometrik cisimlerde ölçme ve perspektif

PERSPEKTİF ÇİZİMLER NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Perspektif, iki boyutlu bir yüzeyde cisimleri üç boyutlu gösterebilme sistemidir.Tren yoluna bakıldığında çizgiler ilerde bir noktaya gidiyormuş gibi görünür.Bu noktaya kaybolunan nokta denir.
Cisimlerin perspektif çizimlerinde, yatay doğru üzerinde belirlenen noktaya (veya noktalara) kaybolunan nokta, cisimlerin ayrıtlarının belirlenmesi için çizilen doğrulara kaybolunan doğrular denir.Kaybolunan noktaların üzerinde oluştuğu çizgiye ufuk çizgisi denir.

Dikdörtgenler prizması şeklinde düşünülmüş ray parçalarının çizilmesi için kullanılan doğrular, rayların ufukta gözden kaybolduğu bir noktada kesişirler.
Perspektif çizimi yapılan cismin ön yüzü, çizimin yapıldığı düzleme paralel ise bu perspektif çizim tipine bir nokta perspektifi denir.Bir nokta perspektifinde cismin ayrıtları tek bir noktaya giderek kaybolur.

Perspektif çizimlerde iki kaybolunan  nokta belirleniyorsa bu çizim tipine iki nokta perspektifi denir.İki nokta perspektifinde cismin ayrıtları iki noktaya giderek kaybolur.

PERSPEKTİF ÇİZİM VE GÖRÜNÜM ÇEŞİTLERİÖrnekler:

1) Aşağıdaki binalar ve yol bir noktada kaybolduğu için bir nokta perspektifidir.


2)
 Aşağıdaki perspektif çizimlerinden;
Birincisi: bir nokta perspektifidir.Sağ üstten görünüm
İkincisi: iki nokta perspektifidir.Önden ve üstten görünüm
Üçüncüsü: üç nokta perspektifidir.Üstten görünüm
Oklarla gösterilen noktalar kaybolunan noktalardır.Çizik çizik giden doğrular kaybolunan doğrulardır.


3) Aşağıda farklı nokta perspektifleri birarada verilmiştir.

 

 

 

İZDÜŞÜM

 

İzdüşüm çizim yöntemleri mimarların, tasarımcıların ve mühendislerin tasarladıklarını diğer kişilere aktarmak için yararlandıkları yollardan biridir.
ÇOK YÜZLÜ CİSİMLER NE DEMEKTİR?

 

Yüzleri birer çokgensel bölge, ayrıt ve köşeleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köşeleri olan cisimlere çok yüzlüler denir. Çok yüzlüler yüz sayılarına göre adlandırılır.
Herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasının tamamı, çok yüzlünün yüzeyinde (bir yüzünde) veya içinde kalıyorsa bu çok yüzlü dış bükey, aksi halde iç bükeydir. Bir çok yüzlünün yüzeyi, yüzleriyle ayrıtlarının birleşmesinden oluşur.Su kanalı şeklindeki çok yüzlü cisimler iç bükeye,çatılı ev şeklindeki çok yüzlü cisimler dış bükeye örnektir.Yani iç bükey içe dönük,dış bükey dışa dönük olacaktır.

Bütün yüzleri ve bütün ayrıtları eş olan çok yüzlülere, düzgün çok yüzlü denir.Filmlerde izlediğimiz pırlantalar,elmaslar,mücevherler birer düzgün çok yüzlü cisimlere örnektir.

Örnek: Aşağıdaki cisim düzgün çok yüzlüdür.Yüzleri birbirine eş düzgün beşgensel bölgelerden oluşmuştur.Elmas gibidir.

 

alt   alt  
Düzgün dört yüzlü ( Üçgen pramit )   Düzgün altı yüzlü ( küp )  

 

 

 

alt   alt  
Düzgün sekiz yüzlü   Düzgün on iki yüzlü


ÖRNEK: Aşağıdaki cisim 5 yüzlü dış bükey cisimdir.Aynı zamanda kare piramittir.

Örnek: Aşağıdaki cisim 8 yüzlü iç bükey cisimdir.

Örnek: Aşağıdaki cisim 8 yüzlü iç bükey cisimdir.Kodu L’dir.

Çok Yüzlü Cisimlerin Kodlarının Yazılması

Kodlar yazılırken Z,D,L,1,2,3 kodlarına bakılarak yazılır.Çok yüzlüler kodlanırken 2,3,4 tane kod yanyana gelebilir.Bazı test kitaplarında 9′lu sıra D kabul edilmiş.Ama Milli Eğitimin kitabında 4′lü sıra D kabul edilmiş.Bizde Milli Eğitimi dikkate alacağız.

Soma Küplerinin İcadı ve Çok Yüzlü Cisimlerin Ortaya çıkışı

resim-2