//-->


MatematikNesli.Tr.Gg || Her «ocuk Matematik ÷ğrenebilir!

Ana Sayfa


Anadolu Liseleri

1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun’da “Maarif Koleji” adıyla açılmış, 1975 yılında “Anadolu Lisesi” adını almıştır.
Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Okulun amacı, öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
Okullara merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Merkezî sistem sınavıyla öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askerî liseler ile polis koleji öğrencilerinin nakilleri; Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmiş olmak şartıyla birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.
Resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
-Birinci yabancı dili İngilizce, Almanca ve Fransızca olan Anadolu liseleri bulunmakta olup, okulların hangi yabancı dille öğrenim yaptıkları okul listelerinde belirtilmiştir.
Ayrıca hangi Anadolu liselerinde hazırlık sınıfı bulunduğu okul listelerinde bulunmaktadır.
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

Fen Liseleri

1964 yılında Ford Vakfı'nın desteğiyle ilk Fen Lisesi Ankara'da açılmıştır.
Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen Liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
Okul;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı
amaçlar.
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
Giriş sınavına ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “Orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının, naklen gitmek istediği okula en son kayıt yaptıran öğrencinin okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. 
Resmî fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
- Fen liselerinde birinci yabancı dil İngilizce’dir. 
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. 

 Açıköğretim Bürolarının Telefon ve Adresleri

ADANA Telefon : 0322 453 83 49 - 0322 453 99 20 Adres : Ziyapaşa Mah. 25.Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat Ortadoğu Hastanesi Yanı Posta Kutusu : 01140 

ADIYAMAN Telefon : 0416 213 76 64 - 0416 213 76 63 Adres : Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT yanı No: 28 Posta Kutusu : 02200 
afyonTelefon : 0272 213 27 28 - 0272 213 82 92 Adres : Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No : 65 (Devlet Hastanesi Karşısı) Posta Kutusu : 03200 

AĞRI Telefon : 0472 215 52 74 Adres : Özel İdare İşhanı Kat : 4 Posta Kutusu : 04200 

AKSARAY Telefon : 0 382 212 91 26 Adres : 3 Nolu Belediye Çarşısı Kat : 1 No : 106-107-108-109 Posta Kutusu : 68100 

AMASYA Telefon : 0358 212 28 61 Adres : Kocacık Çarşısı Özel İdare Eski Hizmet Binası No: 1 Kat : 1 Posta Kutusu : 05100 

ANKARA Telefon : 0312 231 75 55 - 231 75 57 - 232 54 88 - 0312 231 75 56 Adres : Gazi Mustafa Kemal TANDOĞAN Bulvarı No: 149/A Posta Kutusu : 06570 

ANKARA Telefon : 0312 362 87 49 - 363 97 12 - 0312 362 23 71 Adres : Cemal Gürsel Bulvarı CEBECİ Kutlugün Cad. Sevil Sk. No : 16/9 Cebeci Posta Kutusu : 06590 

ANKARA Telefon : 0312 318 32 95 - 0312 318 41 27 Adres : İrfan Baştuğ Bulvarı AYDINLIKEVLER Şehit Mustafa Baş Cad. Gençe Apt. No : 5/B-C Aydınlıkevler Posta Kutusu : 06130 

ANTALYA Telefon : 0242 248 44 36 Adres : Altındağ Mah. 161.Sok. No : 9 (Güllük Ring Oteli Arkası) Posta Kutusu : 07050 

ARDAHAN Telefon : 0478 211 59 61 Adres : Kaptanpaşa Mah. Kongre Caddesi No : 8 (İş Bankası Yanı) Posta Kutusu : 75000 ARTVİN Telefon : 0466 212 72 27 Adres : Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No : 12 Kat : 1 Posta Kutusu : 08000 

AYDIN Telefon : 0256 214 63 99 Adres : Cumhuriyet Mah. Çine Caddesi No : 44 / B (SSK Hastanesi Caddesi) Posta Kutusu : 09020 

BALIKESİR Telefon : 0266 245 38 36 Adres : Hasan Baba Çarşısısı 5. Kat No: 510 Posta Kutusu : 10100 

BARTIN Telefon : 0378 228 40 12 Adres : Bartın Orman Fakültesi Kampüsü Meslek Yüksekokulu Zemin Kat Posta Kutusu : 74000 

BATMAN Telefon : 0488 214 13 85 Adres : Kültür Mah.İl Özel İdare Hizmet Binası Zemin Kat No : 9 Posta Kutusu : 72060 BAYBURT Telefon : 0458 211 31 07 Adres : Vali Nihat Üçyıldız Caddesi Özel İdare İşhanı Kat : 3 Posta Kutusu : 69000 

BİLECİK Telefon : 0228 216 00 59 Adres : Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Gülümbe Kampüsü Posta Kutusu : 11210 BİNGÖL Telefon : 0426 214 26 17 Adres : İnönü Cad. No : 1 (Eski Belediye Sarayı Altı) Posta Kutusu : 12000 

BİTLİS Telefon : 0434 226 04 35 Adres : Hüsrevpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad.Bitlis Meslek Yüksokokulu Zemin Kat Posta Kutusu : 13000 

BOLU Telefon : 0374 217 00 21 Adres : Karaçayır Mah. Panayır Sok. İtfaiye Arkası Posta Kutusu : 14200 

BURDUR Telefon : 0248 233 66 84 Adres : Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı 50.Yıl Kültür Sarayı Kat : 3 Posta Kutusu : 15200 BURSA Telefon : 0224 234 40 70 Adres : Kükürtlü Mah. Mutlular Cad. No : 14 Çekirge Posta Kutusu : 16080 

ÇANAKKALE Telefon : 0286 212 83 95 Adres : Kemalpaşa Mah. Lise Cad. Belediye İş Merkezi No : 76-77 (Cumhuriyet Meydanı Yanı) Posta Kutusu : 17100 

ÇANKIRI Telefon : 0376 212 20 59 Adres : Abdülhalik Renda Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt. No : 2 / C Posta Kutusu : 18200 

ÇORUM Telefon : 0364 213 19 90 Adres : Karakeçili Mah.Azap Ahmet Sokak 70.Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür Sitesi Kat : 2 No : 110 Posta Kutusu : 19030 

DENİZLİ Telefon : 0258 263 48 05 Adres : Lise Caddesi 1322. Sok. No : 16 Posta Kutusu : 20010 

DİYARBAKIR Telefon : 0412 228 96 10 Adres : Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Tesisleri Mehmet Akif Ersoy Caddesi Şehitlik Posta Kutusu : 21010 

EDİRNE Telefon : 0284 213 06 61 Adres : EDİRNE Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2- 3 Posta Kutusu : 22100 

ELAZIĞ Telefon : 0424 233 18 48 Adres : Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. No: 124/D (Karayolları Karşısı) Posta Kutusu : 23100 

ERZİNCAN Telefon : 0446 223 72 97 Adres : Ordu Caddesi Ordu Çarşısı Kat : 3 No : 316-317-318 Posta Kutusu : 24030 

ERZURUM Telefon : 0442 233 26 35 Adres : Terminal Cad. Oral Otel Altı B Blok Amil Apt. Dükkan 1 Posta Kutusu : 25050 

ESKİŞEHİR Telefon : 0222 221 99 64 Adres : Yunusemre Caddesi No : 2/A Posta Kutusu : 26090 

GAZİANTEP Telefon : 0342 336 62 29 Adres : Kavaklık Mah. Ordu Caddesi No : 66 Posta Kutusu : 27060 

GİRESUN Telefon : 0454 212 55 99 Adres : Hacı Hüseyin Mah. Küçük Hüseyin Sok. No : 2 Posta Kutusu : 28100 

GÜMÜŞHANE Telefon : 0456 213 59 75 Adres : Zafer Meydanı No : 15 (Eski İmam Hatip Binası) Posta Kutusu : 29000 

HAKKARİ Telefon : 0438 211 01 46 Adres : Bulak Mah. Kayacan Caddesi İl Özel İdare İşhanı Zemin Kat Posta Kutusu : 30000 

HATAY Telefon : 0326 221 65 38 Adres : Kanatlı Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No : 15 / A (Ticaret Lisesi Karşısı) Posta Kutusu : 31040 

ISPARTA Telefon : 0246 232 86 79 Adres : Turan Mahallesi Eski Sümerbank Cad.Mülk Apt. No : 16/1 Posta Kutusu : 32040 

İÇEL Telefon : 0324 328 97 88 Adres : Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi B Blok No : 29 / A Posta Kutusu : 33070 


İSTANBUL Telefon : 0212 632 78 41 - 632 78 42 - 632 75 75 
632 77 77 - 632 77 78 Adres : Cerrahpaşa Caddesi Sancaktar Müezzin Sk. No : 2 Aksaray Posta Kutusu : 34400 

İSTANBUL Telefon : 0212 258 02 64 - 260 95 14 - 261 35 41 Adres : Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No : 2 Beşiktaş Posta Kutusu : 80680 


İSTANBUL Telefon : 0216 449 18 38 - 449 18 43 Adres : Osmanağa Mahallesi Osmancık Sok. No : 12/1 Kadiköy Posta Kutusu : - 

İSTANBUL Telefon : - Adres : Altay Çeşme Mahallesi Gülcihan Sokak No : 16 Maltepe Posta Kutusu : - 

İSTANBUL Telefon : - Adres : Hürriyet Mahallesi Tekin Sok. Ağalar Apt. No : 4/2-3 Şirinevler Posta Kutusu : - 

İZMİR Telefon : 0232 441 92 45 - 489 97 72 Adres : Mithatpaşa Caddesi TEL : No : 520 Yalı Posta Kutusu : 35280 

KAHRAMANMARAŞ Telefon : 0344 223 00 8 Adres : İsmetpaşa Mah.Yeni 1 Hükümet Cad. 10.Sok. No : 15/D (Özel Hayat Hastanesi Sokağı) Posta Kutusu : 46100 

KARAMAN Telefon : 0338 214 79 22 Adres : Cumhuriyet Mah. Eğitim Araçları Binası Kat : 2 Posta Kutusu : 70100 

KARS Telefon : 0474 212 38 53 Adres : Ortakapı Mah.Faikbey Cad. Atatürk İşhanı ve Sosyal Tesisleri B Blok Kat : 1 No: 122-123 Posta Kutusu : 36100 

KASTAMONU Telefon : 0366 212 51 39 Adres : Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Cebrail Mahallesi Coruk Sok. Kat : 1 No : 6 Posta Kutusu : 37200 

KAYSERİ Telefon : 0352 222 62 06 Adres : Gevhernesibe Mahallesi Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No: 6/A Kocasinan Posta Kutusu : 38010 

KIRIKKALE Telefon : 0318 224 74 26 Adres : Çalılıöz Mahallesi 4.Sokak Yıldız Apt. No : 1 - D Posta Kutusu : 71100 

KIRKLARELİ Telefon : 0288 212 01 42 Adres : Karakaş Mah.100.Yıl Cad. TEL : No: 22/A Posta Kutusu : 39020 

KIRŞEHİR Telefon : 0386 212 43 73 Adres : Sahir Kurutluoğlu Cad. Şatıroğlu Apt.Zemin Kat No:2-3-4 Posta Kutusu : 40200 

KOCAELİ Telefon : 0262 321 83 45 Adres : Karabaş Mah.Cengiz Topel Cad. Şehitmusa Sok. No : 19 Posta Kutusu : 41040 

KONYA Telefon : 0332 322 43 42 Adres : Anıtalanı Şıhsadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No: 5/C Posta Kutusu : 42040 

KÜTAHYA Telefon : 0274 223 92 61 Adres : Yıldırım Beyazıt Mah.Atatürk Bulvarı No: 76/A Posta Kutusu : 43100 

MALATYA Telefon : 0422 324 66 76 Adres : Vilayet Arkası No : 111 Posta Kutusu : 44200 

MANİSA Telefon : 0236 238 52 97 Adres : Topçu Asım Mah.İzmir Caddesi No: 210/A Posta Kutusu : 45010 

MARDİN Telefon : 0482 212 28 07 Adres : Kültür Caddesi Kültür İşhanı No:1 - 2 - 3 (Karayolları Arkası) Yenişehir Posta Kutusu : 47100 

MUĞLA Telefon : 0252 212 43 06 Adres : Emir Beyazıt Mah.Turgut Reis Cad. No : 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı ) Posta Kutusu : 48000 

MUŞ Telefon : 0436 212 75 19 Adres : Özel İdare İşhanı Kat : 3 No : 30-31 Posta Kutusu : 49100 

NEVŞEHİR Telefon : 0384 213 83 52 Adres : Yeni Mah. Yeni Kayseri Cad. Avlanmaz İşhanı No : 3/81 Posta Kutusu : 50200 

NİĞDE Telefon : 0388 232 13 80 Adres : Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No:5 - 6 Posta Kutusu : 51100 

ORDU Telefon : 0452 223 42 55 Adres : Düz Mah. Santral Sok. No: 6 Posta Kutusu : 52100 

OSMANİYE Telefon : 0328 813 47 97 Adres : Alibeyli Mah. Dr.Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı Kat :1 No: 16 Posta Kutusu : 01820 

RİZE Telefon : 0464 214 16 76 Adres : Eminettin Mah.Atatürk Cad. Akçaylar Apt. Kat : 1 (SSK Müdürlüğü Karşısı) Posta Kutusu : 53020 

SAKARYA Telefon : 0264 278 38 Adres : Zirai Donatım Kurumu Bahçesi Ticaret Sarayı 10 Odası Yanı 102 nolu lojman binası Posta Kutusu : 54100 

SAMSUN Telefon : 0362 432 71 Adres : Saitbey Mahallesi Ruşen Sok. No:12/B 12 Posta Kutusu : 55030 

SİİRT Telefon : 0484 223 13 27 Adres : Aydınlar Cad. Yeni Özel İdare İşhanı B Blok Kat :1 No : 101 Posta Kutusu : 56100 

SİNOP Telefon : 0368 261 59 42 Adres : Yeni Mah. Dr.Ahmet Örs Cad. (Eski Sinema Cad.) Halkeğitim Merkezi Zemin Kat Posta Kutusu : 57000 

SİVAS Telefon : 0346 221 32 01 Adres : Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat No : 11 Posta Kutusu : 58040 

ŞANLIURFA Telefon : 0414 313 29 26 Adres : Merkez Kamberiye Mah. Kadri Erağan Cad. Vali Akbulut İşMerkezi Kat : 1 No : 8-9 Posta Kutusu : 63100 

ŞIRNAK Telefon : 0486 216 41 61 Adres : Zübeyde Hanım Cad. Şırnak Çok programlı Lise 2. Kat No : 3 (PTT yanı) Posta Kutusu : 73000 

TEKİRDAĞ Telefon : 0282 260 27 20 Adres : 100. Yıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No : 3/A Posta Kutusu : 59100 

TOKAT Telefon : 0356 214 12 31 Adres : Meydan Mah.3.Vakıf İşhanı Kat : 1 No : 30 (Eski TEK Binası) Posta Kutusu : 60100 

TRABZON Telefon : 0462 326 30 95 Adres : Cumhuriyet Mah. Kasım Sokak No : 28/B Posta Kutusu : 61030 

TUNCELİ Telefon : 0428 212 50 44 Adres : Moğultay Mahallesi Belediye Eski Hizmet Binası Kat:1 Posta Kutusu : 62000 

UŞAK Telefon : 0276 223 20 50 Adres : Ünalan Mah.Yiğit Sok. Erdem Apt. No : 10 Posta Kutusu : 64100 

VAN Telefon : 0432 216 02 05 Adres : Bahçıvan Mah.Kazım Karabekir Cad. Elikler Pasajı No: 135 Posta Kutusu : 65300 

YALOVA Telefon : 0226 811 08 90 Adres : Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. Apt. No: 7/1 (Zemin Kat) Posta Kutusu : 77200 

YOZGAT Telefon : 0354 212 76 93 Adres : Terminal Arkası Atatürk Cad. Avşar Sitesi No : 1 Posta Kutusu : 66100 

ZONGULDAK Telefon : 0372 253 55 77 Adres : Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. (TTK Eski idari ve resmi işler binası) Posta Kutusu : 67030 

KIBRIS Telefon : 0392 207 87 86 Adres : Bedrettin Demirel Cad. No : 101 Lefkoşa
resim-2